Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása

A Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0001
A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:
  - a Projekt kezdete: 2018.06.01.
  - a Projekt befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.
A Projekt összköltsége: 36.892.731,-Ft.
A támogatás intenzitása 100%.
A Projekt helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95. Helyrajzi szám: 332/5.
A Projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetéi előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.