Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása

A Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0001
A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:
  - a Projekt kezdete: 2018.06.01.
  - a Projekt befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.
A Projekt összköltsége: 36.892.731,-Ft.
A támogatás intenzitása 100%.
A Projekt helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95. Helyrajzi szám: 332/5.
A Projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetéi előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.

 

További képek...


2018. évi beruházásaink

Adászteveli Hivatal új épülete

(2018.11.16.)

27 év után ismét a régi helyére költözött az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2018.11.16-én ünnepélyes keretek között átadásra került.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésére 10.000.000,-Ft kormányzati támogatásban részesült településünk. Ebből a támogatásból a tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés, bádogosszerkezet cseréje, falszerkezet szigetelése, homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat kialakítása, és fűtéskorszerűsítés került elvégzésre. Ezzel még csak egy állagmegóvást, külső homlokzat kialakítását, a falukép javítását értük el.

 

További képek...


Járda felújítás 2018.

2018-as évben fejlesztési támogatásra kiírt pályázaton nyert önkormányzatunk, melyből sor került a Jókai utca, az Alkotmány utca, az Arany János utca és a Kossuth utca bevezető részének járdásítására 705 folyóméter hosszan. E projekt keretein belül még elkészült a Rákóczi utca és az ÁFÉSZ bolt közötti járda megépítése 60 folyóméter hosszan, melyhez az Önkormányzat 360.000,-Ft önerőt biztosított.

Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására pályáztunk, 1.250.000,-Ft-ot nyertünk. Ebből az összegből folytattuk a járdafelújítást az Árpád utcában a Művelődési Háztól a templom irányába, 70 folyóméter hosszan. A Testület úgy döntött, hogy a templomig készítessük el a felújítást, mely így 150 folyóméter lett, amihez 300.000,-Ft önerőt biztosított az Önkormányzat saját költségvetésből.

 

2016. évben benyújtott pályázataink

2016. november - Urnafal építése

2016. évi költségvetés készítésekor a Képviselő-testület döntött arról, hogy a református temetőben urnafalat épít. Az urnafal talapzatát az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak készítették el. Az urnafal 20 férőhelyes 5 szintes és Pákozdi Ervin kőfaragó készítette.

A kivitelezés teljes költségét - 520.000,- Ft - az önkormányzat finanszírozta saját költségvetéséből.

 

2016. augusztus - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett "Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása" című pályázati kiírásra az Adászteveli Művelődési Ház kistermének felújítására pályázott.

A pályázat keretében egy 70m2 alapterületű, gumi talajburkolatú. 7 db sporteszköz kerülne telepítésre a játszótér előtti térre, az ÁFÉSZ bolt és katolikus imaház közötti térre. A pályázat 100%-os finanszírozású.

2016. július - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett "Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása" című pályázati kiírásra az Adászteveli Művelődési Ház kistermének felújítására pályázott.

Igényelt támogatás: 1.271.547,- Ft
Önkormányzati önrész: 141.284,- Ft
Felújítás összesen: 1.412.831,- Ft

Miniszteri Döntés alapján pályázatunk nem részesült támogatásban.

2016. június - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.

Igényelt támogatás: 14.313.938,- Ft
Saját forrás (önerő): 2.525.989,- Ft
Felújítás összesen: 16.839.927,- Ft

Pályázatunk eredményes volt, az igényelt támogatás teljes összegét elnyertük. A munkálatokat 2017. évben tervezzük elvégezni. A projektből az Árpád u. (páratlan oldal hsz.), Jókai u. és Ady E. u. egy részének járda felújítási munkái kerülnek megépítésre, felújításra.

2016. június - Konyha épületének felújítása és eszközök, berendezések beszerzése

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" címmel az Adászteveli konyha épületének felújítására és eszközök, berendezések beszerzésére.

Pályázati összeg: 16.340.353,- Ft
Önkormányzati önrész: 860.019,- Ft
Fejlesztés összesen: 17.200.372,- Ft

Miniszteri Döntés alapján pályázatunk nem részesült támogatásban.

2016. május - Orvosi rendelő és tanácsadó kialakítása

"A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztéséhez" című pályázati felhívásra településünk az alábbi pályázatot nyújtotta be:

Pályázati összeg: 37.117.051,- Ft

Pályázat várható elbírálása: 2017. március

2016. május - Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a TOP 2.1.3-15-VE 1 pályázati kiírásra "Csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése Adásztevelen" címmel.

Pályázati összeg: 14.560.192,- Ft

Pályázat várható elbírálása: 2017. március

Vissza az oldal tetejére...


2015. október - I-II. világháborús emlékmű felújítása

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére kiírt pályázatot megpályázta.

A református templom kertjében található I. és II. világháborúban elveszett hősi halottak emlékművét terveztük felújítani.

Pályázati támogatás: 438.384,- Ft
Önkormányzati önrész: 109.596,- Ft
Felújítás összköltsége: 547.980,- Ft

A szakmai bizottság döntése alapján a megpályázott felújítás támogatást nyert. Az emlékmű felújítást Pákozdi Ervin kőfaragó készítette el.

A pályázat elszámolása megtörtént.

 

Vissza az oldal tetejére...


2015. Adászteveli Óvoda Székhelyintézményének és Tagóvodáinak fejlesztése

Adásztevel Község Önkormányzata "Adászteveli Óvoda Székhelyintézményének és Tagóvodáinak fejlesztése" a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 19.654.633,- Ft támogatásban részesült. Ebből a támogatásból az Adászteveli Óvoda 8.979.401,- Ft-ot kapott és ehhez 2.244.850,- Ft saját részt (önerőt) biztosított önkormányzatunk.

A fejlesztés során nyílászárók cseréjére, tetőhéjazat cseréjére, utólagos hőszigetelésre, akadálymentesítésre, melegítőkonyha és kémény felújítására került sor.

A pályázat elszámolása megtörtént.

 

Vissza az oldal tetejére...


2014. Közös önkormányzati hivatal kialakítása

Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásai keretében

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására kiírt pályázaton 10.000.000,- Ft támogatást nyújtott településünknek a Belügyminisztérium.

A támogatásból a falu központjában - korábban tanácsházként funkcionáló - lévő épület felújításával alakítunk ki a mai kornak megfelelő hivatalt. Az épület felújítása során javításra került a tetőszerkezet, új tetőhéjazat, lécezés és bádogos szerkezet került megépítésre. A régi nyílászárókat új műanyag nyílászárókra cseréltük. Az épület homlokzata is megújult, hőszigetelése is megtörtént. A belső felvizesedett falak utólagos szigetelését is elvégeztük. Az elhasználódott kazánt, új, korszerű és nagy hatásfokú kazán beépítésével újítottuk fel. Az esélyegyenlőség biztosítása céljából akadálymentesített bejáratot építettünk ki. Az épület egy részében teljesen felújítottuk a villamos hálózatot, valamint két irodahelyiséget és közlekedőt alakítottunk ki. A hivatal teljes kialakítása, a hivatal átköltöztetése még további belső átalakítást igényel, melyet önerőből, saját költségvetésből tervezzük a közeljövőben kialakítani.

A pályázattal elszámoltunk.

 

Vissza az oldal tetejére...


Idősek otthona épületének felújítása

Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásai keretében

Idősek otthona

Adásztevel Község Önkormányzat képviselő testülete pályázatot nyújtott be az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásra, a 10/2014 (II. 19) BM rendelet alapján. A pályázatból az Idősek otthona épületének felújítását illetve átalakítását tűzte ki célul, Közös Önkormányzati Hivatal kialakítására. A pályázaton településünk 10.000.000 Ft-os támogatásban részesül.

Megvalósítandó célok:

1. ütem: Közös önkormányzati Hivatal épületének kialakítása: tetőhéjazat, lécezéscsere, tetőszerkezet javítás, bádogos szerkezetek cseréje, és falszerkezetek utólagos szigetelésére kerül sor.

2. ütem: Közös Önkormányzati Hivatal épületének kialakítása: Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat kialakítása, fűtés korszerűsítés és belső átalakításra kerül sor.

A beruházásra 2014-2015. években kerül sor.

Vissza az oldal tetejére...


Köztéri szobor megvalósítása

Adásztevel Önkormányzat és Cseke Szilárd képzőművész köztéri szobor pályázata elnyerte a Nemzeti Kulturális alap támogatását.

Pályázat azonosító száma 3974/190

A pályázat címe: Táncoló Fekete Lakkcipő

Az alkotás felállításának helyszíne: Adásztevel (Komár László szülőfaluja), Művelődési Ház előtti tér.

A Táncoló Fekete Lakkcipő című köztéri szobor megvalósítására és felállítására a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2013. 10. 22.-i ülésen 3.000.000. Ft támogatást ítélt meg. Az Önkormányzat 1.286.000 Ft saját forrást biztosít költségvetéséből.

A szobor ünnepélyes átadására 2014. nyarán kerül sor.

2014. október 4.

"Táncoló fekete lakkcipők" című köztéri szobor ünnepélyes felavatására került sor a Művelődési Ház előtti téren 2014. október 4-én. Cseke Szilárd képzőművész alkotása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

"Táncoló fekete lakkcipők"

A mű a hazai '70-'80-as évek egyik házibuli slágerét idézi fel, a Táncoló fekete lakkcipők címűt, melynek előadója Komár László volt. A táncdalénekes 2012. novemberében hunyt el. Komár László Adásztevelen született. A települést gyakran felkereste, ápolta a kapcsolatot a helyiekkel, akik nagy tiszteletben tartják, büszkék arra, hogy falujukból származik.

A műtárgy tervezése során olyan szempontokat vettünk alapul, amelyek az elkészült szobor metaforikus tartalmát, a forma- és anyaghasználat kortárs jellegét, valamint a hely adottságait a lehető legjobban ötvözni tudja. Az asszociációs tartalom alapjait olyan fogalmak mint például "a falunk szülöttje", "a mi földünk termése", "a mi fánk gyümölcse", az "innét indult művészi karrierje" alkotják. A Táncoló fekete lakkcipők látványa így nemcsak a címadó sláger dallamát juttathatja eszünkbe, hanem a miért pont itt kérdésre is válaszol. Ennek a koncepciónak a kifejezését szolgálja a posztamens, félbevágott gömb, stilizált termés vagy gyümölcs formája. A félgömb alakú posztamens a kortárs szobrászatban is egyre terjedő úgynevezett látszó nemes betonból készült, amely anyagában világos grafit szürkére színezett, műgyanta adalékanyagokkal dúsított, polírozott felületű. A posztamens centrumában egy ugyancsak félbevágott félgömb, egy stilizált mag helyezkedik el, amely homokfúvással felületkezelt rozsdamentes acélöntvény. Az így kialakult lejtős sík felületre van felerősítve az ugyancsak rozsdamentes acélöntvényből készült megközelítőleg életnagyságú fényes feketére tűzzománcozott egy pár férficipő. A cipőszobrok elhelyezése a lejtős síkon úgy helyezkedik el, hogy az a tánclépés illetve az elindulás fogalmát leginkább kifejezze.

Vissza az oldal tetejére...


Tűzoltószertár felújítása

Tűzoltószertár

Az Önkormányzat a 102/2012.(X.hó 1.) VM. Rendelet alapján falumegújítás és- fejlesztése LEADER helyi akciócsoport közreműködésével a településen található tűzoltószertár felújítására pályázatot nyújtott be 2013. 11. 15-én. A Somló- Marcalmente- Bakonyalja Leader HACS-hoz benyújtott pályázaton 3.649.049 Ft támogatást nyertünk a projekt megvalósításához. A pályázat önrészt ( áfa) az önkormányzat finanszírozta saját költségvetéséből 985.255 Ft összegben.

A fejújítás során az alábbi munkák kerültek kivitelézésre: az épület teljes külső felújítása ( tető és cserépfedés cseréje, kéményépítés, új ereszcsatorna építése, új nyílászárók beépítése, új homlokzati vakolat készítése és új előtető készítése), épület előtti térkövezés és köztéri bútorok ( pad és szemétgyűjtő) elhelyezése.

Ezen intézményünk felújítása a falu képet nagyban javítja, és állagmegőrzés szempontjából is fontos volt már az épület felújítása. Az épület műszaki átadására 2013. október 28-án került sor. Az épület kivitelezője a NEOPORHÁZ Kft. Adásztevel, műszaki ellenőr Németh Csaba építész.

Vissza az oldal tetejére...


A Művelődési ház felújítása

Az önkormányzat a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 3. §-a alapján pályázatot nyújtott be 2009. évben a Művelődési ház felújítására, szigetelésére. Az MVH és a Somló-Marcalmente-Bankonyalja Leader Egyesület a pályázatunkat pozitívan bírálta el és 10.196.656,- Ft támogatásban részesítette. A Művelődési ház felújításának munkálatai a napokban elkezdődnek, a tevékenységről folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat.

A felújítási munkálatok 2010. augusztus 1-én elkezdődtek. A felújítás befejezésének időpontja: 2010. szeptember 10.

Az alábbi képeken látható, hogy a nyílászárók cseréje már megtörtént. Ezután a homlokzat és tető szigetelési munkálatok következnek.

 

Vissza az oldal tetejére...