Hírek

Legfrissebb:

Önkormányzati Hivatali Portál


Ú T M U T A T Ó K
az Önkormányzati Hivatali Portál használatához


VÁLASZTÁS 2024
VÁLASZTÁS 2024


Magyar Falu Program


É r t e s í t é s
a Pápai körzeti erdőtervezési eljárás lezárásáról és az erdőterv határozat közhírré tételéről, közléséről

Közzétéve: 2024.06.11.


H A T Á R S Z E M L E

Közzétéve: 2024.05.14.


Polgári Védelmi tájékoztató
a beosztott személyek részére


RENDŐRSÉGI HÍREK
Toborzóvideók


Öntöző- és háztartási kutak engedélyezésével, bejelentésével kapcsolatos útmutató

Közzétéve: 2023.10.16.


Bursa Hungarica


Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Adásztevel Község Önkormányzat egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Bővebben...


EBÖSSZEÍRÁS:
adatlap és tájékoztató


ASP pályázat

Adásztevel Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Bővebben...


Helyi Esélyegyenlőségi Program


Településrendezési tervek


Településképi arculati kézikönyv


Szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos felhívás


RENDELET a református temetőről és a temetésről


Galériák

Bővebben...


Polgárőr Egyesület

Bővebben...


Alapítványok közhasznúsági jelentései


Rendeletek

Bővebben...


Nyomtatványok

Bővebben...


Archívum:


Linkek:


Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Babakötvény

Infografika


Magyar Államkincstár

Karácsonyi köszöntő

Adásztevel 650

"Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni."

Ady Endre

Templom

Kedves Támogatóink, Önkénteseink!

Adásztevel Község Önkormányzata és az
Adásztevel 650 Emlékbizottság nevében
Áldott és meghitt karácsonyt,
békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk Önnek és szeretteinek.

Megköszönve a 650 éves Adásztevel születésnapi ünnepségének támogatását, a közösségért önzetlenül vállalt munkáját, amellyel hozzájárult az évforduló méltó megünnepléséhez, szeretettel küldjük a június 10-i eseményről készített alábbi összefoglaló filmünket.

Fodor Béla

polgármester


Adásztevel 650 éves

 

Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése" című, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírás alapján Adásztevel Község Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A vissza nem térítendő támogatás összege 5.996.680,- Ft, azaz Ötmillió-kilencszázkilencvenhatezer-hatszáznyolcvan forint.

A pályázati támogatásból a temető kerítése és kapu felújítása, valamint kegyeleti hűtő és 3 db napelemes közvilágítási lámpatest került beszerzésre.

 
 

Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírás alapján Adásztevel Község Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A vissza nem térítendő támogatás összege 2.488.687,- Ft, azaz Kettőmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-hatszáznyolcvanhét forint.

A pályázati támogatásból l db 8x16-os rendezvénysátort és 8 db sörpad garnitúrát vásároltunk.

 
 

Magyar Falu Program - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

A Kormány a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" című, MFP-TFB/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján Adásztevel Község Önkormányzatának benyújtott pályázatát támogatta.

A vissza nem térítendő támogatás összege 14.396.328,- Ft, azaz Tizennégymillió-háromszázkilencvenhatezer-háromszázhuszonnyolc forint.

A pályázati támogatásból Renault Trafic Combi Pack Comfort típusú személygépkocsit vásároltunk.

 

Magyar Falu Program - Járda építés és felújítás támogatása

2019-ben a Magyar Falu Program keretében járda építéshez, felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére 4 999 482,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk.

 

Orvosi Rendelő és Tanácsadó ünnepélyes átadása

2020. január 24.

Kedvezményezett: Adásztevel Község Önkormányzat
Projekt címe: Orvosi Rendelő és Tanácsdó Kialakítása
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00018


Adásztevel település Pápától 10 km-re fekvő 840 lelkes kisközség. A védőnői és iskola-egészségügyi ellátás az OEP finanszírozásával valósul meg, a körzet központja Nagytevel, és Adásztevel és Homokbödöge községek tartoznak hozzá. Az egészségügyi ellátást hosszú idő óta vállalkozó háziorvos elégíti ki, részére az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, az önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelőt.

A községben üzemelő jelenlegi orvosi rendelő helyiségei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A rendelő bővítése, korszerűsítése és akadálymentesítése a mostani helyén építészetileg nem lehetséges.

A településen - helyiség hiányában - védőnői tanácsadó nem funkcionál. A kismamák a szomszéd községbe, Nagytevelre járnak tanácsadásra. A védőnő a vizsgálatokhoz szükséges eszközök zömét, dokumentációit gépkocsival szállítja a tanácsadóba.

Az ellátottak részéről állandóan felmerülő igény volt a tágasabb, komfortosabb orvosi rendelő és védőnői tanácsadó kialakítására, mely elengedhetetlenül szükséges lenne az egészségügyi ellátás megfelelő szinten tartásához.

Bővebben...

 

Falunap 2019.08.03. - szombat


A képre kattintva a plakát letölthető eredeti méretben.


Adászteveli Hivatal új épülete

(2018.11.16.)

27 év után ismét a régi helyére költözött az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2018.11.16-én ünnepélyes keretek között átadásra került.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésére 10.000.000,-Ft kormányzati támogatásban részesült településünk. Ebből a támogatásból a tetőszerkezet felújítása, új cserépfedés, bádogosszerkezet cseréje, falszerkezet szigetelése, homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat kialakítása, és fűtéskorszerűsítés került elvégzésre. Ezzel még csak egy állagmegóvást, külső homlokzat kialakítását, a falukép javítását értük el.

 

További képek...


Orvosi Rendelő és Tanácsadó kialakítása

A Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0001
A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:
  - a Projekt kezdete: 2018.06.01.
  - a Projekt befejezésének tervezett napja: 2019.11.30.
A Projekt összköltsége: 36.892.731,-Ft.
A támogatás intenzitása 100%.
A Projekt helyszíne: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95. Helyrajzi szám: 332/5.
A Projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetéi előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.

 

Bővebben...


Járda felújítás 2018.

2018-as évben fejlesztési támogatásra kiírt pályázaton nyert önkormányzatunk, melyből sor került a Jókai utca, az Alkotmány utca, az Arany János utca és a Kossuth utca bevezető részének járdásítására 705 folyóméter hosszan. E projekt keretein belül még elkészült a Rákóczi utca és az ÁFÉSZ bolt közötti járda megépítése 60 folyóméter hosszan, melyhez az Önkormányzat 360.000,-Ft önerőt biztosított.

Kistelepülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására pályáztunk, 1.250.000,-Ft-ot nyertünk. Ebből az összegből folytattuk a járdafelújítást az Árpád utcában a Művelődési Háztól a templom irányába, 70 folyóméter hosszan. A Testület úgy döntött, hogy a templomig készítessük el a felújítást, mely így 150 folyóméter lett, amihez 300.000,-Ft önerőt biztosított az Önkormányzat saját költségvetésből.

 

Adászteveli SE - fűnyíró traktor


A képre kattintva a szórólap letölthető eredeti méretben.


II. Sváb disznóvágás

(2018.02.10.)

Az év első rendezvénye hagyományosan a Sváb disznóvágás volt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat második alkalommal szervezte meg, mely idén 2018. február 10-én zajlott. A disznóvágás minden mozzanatát végig követhették az érdeklődők. Este disznótoros vacsorával vendégelték meg a résztvevőket.

Képek...


Gyerekszilveszter

(2017.12.29.)

2017. december 29-én az Ifjúsági Klub szervezésében Gyerekszilvesztert tartottunk. Tombolasorsolás, zene, tánc, játékok, buli kifulladásig.

Képek...


Adventi gyertyagyújtás és a Szeretet ünnepe

(2017.12.10.)

2017. december 10-én gyújtottuk meg a második gyertyát, a harmadikat december 17-én, a negyediket december 22-én, és ekkor tartottuk meg a Szeretet ünnepséget is. A Nyugdíjas Klub, az Adászteveli Óvoda és az Adászteveli Zenestúdió Egyesület műsorral készült. Minden gyertyagyújtás után a lakosok sütikkel, teával és forralt borral vendégelték meg egymást.

Képek...


Karácsonyi kézműves foglalkozás

(2017.12.09.)

2017. december 09-én az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány támogatásával Karácsnyi kézműves foglalkozást tartottunk. A résztvevők sok szép díszt készíthettek az ünnepre.

Képek...


Mikulás ünnepség

(2017.12.08.)

2017. december 08-án az Ifjúsági Klub szervezésében Mikulás ünnepséget tartottunk a táncra járó gyerekeknek. A Mikulás mesét olvasott a gyerekeknek, majd a sok énekért, versért cserébe megkapták a várva-várt ajándékot.

Képek...


I. Adventi gyertyagyújtás

(2017.12.03.)

A Nyugdíjas Klub Adventi koszorút készített, melyet a Művelődési Ház előtti téren helyeztek el. 2017. december 03-án gyújtottuk meg az első gyertyát. Erre az alkalomra a Nyugdíjas Klub énekekkel és versekkel készült.

 

Zeneovi

(2017.11.20.)

2017. november 20-án a Jókai Mór Városi Könyvtár támogatásával zeneovi foglalkozás volt az Óvodánkban. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.

Képek...


SK Társulat - Jövőre Veled Ugyanitt

(2017.11.18.)

2017. november 18-án a Jókai Mór Városi Könyvtár támogatásával, az SK Társulat előadásában láthattuk a Jövőre Veled Ugyanitt című produkciót. Az előadásnak nagy sikere volt.

Képek...


Márton-napi ünnepség

(2017.11.08.)

2017. november 8-án a helyi óvodások Márton-napi ünnepséget tartottak. Lámpásokkal vonultak az Óvodától a Művelődési Házhoz, ahol műsort adtak és megvendégelték a jelenlévőket.

Képek...


Halloween 2017.

(2017.10.28.)

2017. október 28-án az Ifjúsági Klub szervezésében Halloweent tartottunk a gyerekeknek. Ijesztő jelmezekben jártuk a falut, és cukorkát, csokit gyűjtöttünk. Ezután a Művelődési Házban zene, tánc, játékok.

 

Komár László Emléknap és Kulturális Találkozó

(2017.10.21.)

2017. október 21-én tartottuk a Komár László Emléknap és Kulturális Találkozó rendezvényünket. A Kulturális Találkozót már harmadik alkalommal rendeztük meg azzal a céllal, hogy megismerjük más községek kulturális értékeit, és velük baráti kapcsolatot alakítsunk ki. Úgy érezzük, ez sikerült, mert vannak folyamatosan visszatérő vendégeink. Emellett minden évben hívunk új fellépőket is, bízva az új kapcsolatok kialakulásában. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén a helyiek mellett 7 vidéki csapat is elfogadta a felkérésünket. A délután folyamán 12 csoportot, közel 100 szereplőt láthatott a közönség a színpadon. A színpadi produkciók zárásaként közös táncolásra kerül sor a fellépőkkel és a szereplőkkel. Ezután minden fellépő csoport megkapta az Emléklapot a polgármester úrtól. Ez a nap egyben Komár László énekes emlékére is szólt, aki a falu híres szülöttje. Róla emlékeztünk meg este fél 7-kor a „Táncoló Fekete Lakkcipők” köztéri szobornál, ahol Kasza László énekelt, Fodor Béla polgármester úr pedig beszédet mondott. Ezután mindenki elhelyezhette a megemlékezés virágait. A napot pedig a Fekete LakkciŐk – Komár László emlézenekar 1,5 órás koncertje zárta. Rendezvényünk nagyon színvonalas volt és jó hangulatban telt.

Képek...


Idősek napja

(2017.10.14.)

2017. október 14-én tartottuk Idősek napi rendezvényünket. A polgármesteri köszöntő után a helyi óvodások, az Adászteveli Zenestúdió Egyesület és az Adászteveli Bí-Borvirág Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget. Majd a műsorok után vacsorával vendégelték meg az egybegyűlteket.

Képek...


II. Sváb Szüreti Felvonulás

(2017.10.07.)

2017. október 07-én tartottuk a II. Sváb Szüreti Felvonulást. A falu elejéről indultunk, majd miután a települést körbejártuk a Művelődési Házhoz érkeztünk. Minden megállónál az ott lakók süteményekkel, szendvicsekkel és itallal várták a felvonulókat. Az óvodások, a nyugdíjas klub, a hazai és vendég táncosok pedig műsort adtak. A felvonulás után a nap vacsorával és Svábbállal zárult. A rendezvénynek ebben az évben is nagy sikere volt.

Képek...


Falunap és Német Nemzetiségi Nap

(2017.08.05.)

2017.08.05-én tartottuk Falunap és Német Nemzetiségi Nap rendezvényünket. A délelőtt folyamán kispályás foci torna, főzőverseny, ügyességi versenyek és 11-es rúgó verseny volt. Délután étkezési lehetőség, gyerekeknek légvár, buborékfoci, póni lovaglás, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés. A kulturális programok között láthattuk Tóth Tünde énekes műsorát, a Capuccino együttes előadását, helyi és környékbeli csoportokat énekes és táncos produkcióval. A rendezvényt a műsorok után disco zárta.

Képek...


Gyereknap 2017.

(2017.05.27.)

2017.05.27-én került megrendezésre a Gyereknap. A programok délután kezdődtek Ribizli bohóc előadásával, majd ügyességi versenyek és kézműves foglalkozás volt. Ezután a helyi tánccsoportok "kitáncolták" a Májusfát. A fa kidöntése után a nap vacsorával zárult.

Képek...


Májusfa állítás 2017.

(2017.04.30.)

A Művelődési Ház szervezésében egy régi néphagyományt terveztünk életre kelteni a májusfa állításával, amit idén harmadik alkalommal rendeztünk meg. A település Májusfája 2017. 04. 30-án a Művelődési Ház előtti téren került felállításra.

Képek...


Húsvéti kézműves foglalkozás 2017.

(2017.04.14.)

Az Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány segítségével 2017. 04. 14-én Húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk. A résztvevőkkel szebbnél szebb díszeket készítettünk az ünnepre. A Nyugdíjas Klub tagjai pedig Tojásfát állítottak a Művelődési Ház elé.

Képek...


Sváb disznóvágás

(2017.02.11.)

2017. február 11-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sváb disznóvágást tartott, melynek minden mozzanatát végig követhették a falu lakosai. Este vacsorával vendégelték meg a résztvevőket.

Képek...


Rendelet a református temetőről és a temetésről

(2017.02.13.)

Az Adászteveli Református Egyházközség rendelete a tulajdonában lévő temetőről és a temetésről